Tuesday, August 18, 2015

รายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ

รายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.ตำรวจ

1) Ms.Wayan

2) Mrs.Ong Chee Kee

3) Ms.Mayla

4) Ms.Liu Chen

5) Mr.Chu Sun Yu

6) Ms.Lee Chunwa

7) Mr.Chiu Pet Ya

8) Wang Yi Ming

9) Ms.Liaa Shiivln

10) Fang Wei

11) Mr.Michelle

12) Tan Rui Hun

13) Ms.Chang Shzh Tzen

14) Ms.Liaa Shiivln

15) Ma Zi Shu

16) Mr.Zhu Qin Cheng

17) Mr.Donovan

18) Mr.Hang Ying

19) Wang Diann

ร้อยเวร สน.ลุมพินี

พ.ต.ท.สมเกียรติ พลอยทับทิมรายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.พระมงกุฏ

1) Mr.Wang Yiming (child)

2) Mr.Wang Dian

3) Ms.Yang Xitingรายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.กลาง

1.Mr. Truong Mai Van ชาวเวียดนาม (บาดเจ็บสาหัส)รายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.จุฬาฯ

1) Mr.Donovan Chan

2) Ms.Zhang Ying Chen

3) Ms.Michelle Heng

4) Ms.Sales Namu

5) Ms.Chang Hsin (Girl)

6) Mr.Ko Chwg Ming

7) Mrs.Liu Chen

8) Ms.Zhang Yi Hang (Girl)

9) Mr.Chang Ning

10) นาย...ชาวจีน ไม่ทราบชื่อ-นามสกุล

10) นาย...ชาวจีน ไม่ทราบชื่อ-นามสกุล

11)นาย...ชาวจีน ไม่ทราบนามสกุล

ร้อยเวร สน.ปทุมวัน (รพ.จุฬา) ร.ต.ท.สรธัญ สุวรรณเรืองศรีรายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.หัวเฉียว

1) Ms.Hung Yueh Ling (31ปี)

2) Ms.Ong Chiew Lee (59ปี)

3) Ms.Qin Yi (19ปี)

4) Mr.Hermawan Inradjaja (61ปี)

5) Ms.Htuang Jing Jie (22ปี)

6) Mr.Ong Li Meng Wesley (53ปี)

7) Ms.Rosy Fengwei (45ปี)

8) Ms.Tan Kim Siok (52ปี)

9) Mr.Tan Rui Hun (29ปี)

10) Ms.Yi Jia Tong (12ปี)

11) Ms.Ong Chiew Huay

ร้อยเวร สน.พลับพลาไชย1 พ.ต.ต. อริธัช อธิสุรีมาศ ,ร.ต.ท.ปรัชญา บุปผาวัลย์รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.รามาฯ

1) Mr.Ng Su Teck (Chinese, 35ปี)

2) Mr.Nebh Hock Guan (Chinese, 53ปี)

3) Ms.Neah Ling (Chinese, 32ปี)

4) Ms.Peng Li (Chinese, 20ปี)รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.ราชวิถี

1) น.ส.เหลียว ซิ หมิน (20ปี)

2) น.ส.ซู หยาง (19ปี)

3) น.ส.ไล ยู หลิง (18ปี)

4) น.ส.เหลียว ยาน เซีย (26ปี)

5) น.ส.เซียง ฟาง (36ปี)

6) นายหม่า เจียน บิง (42ปี)

No comments:

Post a Comment