Monday, August 24, 2015

ดร.ปิยบุตร ได้สรุปสาระการล้มระบบกษัตริย์และตัดวงจรการรัฐประหารของประเทศกรีซไว้

ดร.ปิยบุตร ได้สรุปสาระการเปลี่ยนระบอบของกรีซไว้
และหลักการเหล่านี้ คงเป็นเนื้อเดียวกับการเปลี่ยนระบอบในประเทศไทยNo comments:

Post a Comment