Thursday, August 20, 2015

การประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย ณ.โรงแรม Gold Coast Hotel & Casino นครลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558

1268 Grant Avenue, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
The Organization of FreeThais for Human Rights and Democracy

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ

เรียน

พี่น้องชาวไทยที่รักชาติรักแผ่นดินเกิดทุกท่านคงเห็นพ้องต้องกันว่าบัดนี้แผ่นดินไทยหรือชาติไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  การผงาดแสดงตัวของระบอบเผด็จการที่ได้ซ่อนรูปภายใต้กลไกอันชั่วร้ายและทรงพลังทำให้เราได้เข้าใจว่าเครือข่ายเผด็จการไทยนั้นได้ทำงานร่วมกันมานานจนเป็นเหมือนกลไกเครื่องจักรกลที่เสมือนมีชีวิต หลอกลวง ข่มเหง ขูดรีดและทำร้ายคนไทยและประเทศไทยมานานและได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในทุกๆด้านอาทิเช่นในเชิงการเมืองการปกครองนั้นอำนาจอธิปไตยถูกปล้นเอาไปหลายครั้ง ความเป็นนิติรัฐนิติธรรมถูกทำลายย่อยยับ ภาษีอากรของปวงชนชาวไทยถูกปล้นเอาไปใช้ตามอำเภอใจโดยไม่มีตัวแทนประชาชนไปตรวจสอบได้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนบังเกิดขึ้นอย่างชัดแจ้งจนต่างชาติเอาไปเป็นข้ออ้างในการบอยค็อตต์ซึ่งทำให้บ้านเมืองเสียหายยับเยินในเชิงเศรฐกิจและที่น่าเป็นห่วงยิ่งก็คือรัฐบาลเผด็จการไทยที่ชาติตะวันตกไม่ยอมรับนั้นจำยอมต้องให้จีนครอบงำและจะครอบครองในที่สุด  การศึกษาถูกเพื่อนบ้านในอาเซี่ยนแซงไปอย่างน่าตกใจ พร้อมกันนี้ สังคมไทยโดยรวมก็ตกอยู่บนความแตกแยกและวัฒนธรรมแห่งการทำลายตัวเองเป็นต้น  สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุที่ปรากฎชัดแจ้งในหลายกรณี และดูเหมือนว่า ตัวละครที่ได้ร่วมกันสร้างปัญหาและระบบกลไกต่างๆภายใต้ระบอบเผด็จการที่ครอบงำประเทศกว่าหนึ่งปีมานี้จะไม่สามารถนำไปสู่ทางออกของปัญหาได้

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยที่รักแผ่นดินเกิดควรจะมาปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกให้ประเทศไทยในฐานะที่พวกเราเป็นเจ้าของแผ่นดินร่วมกันและเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเสมอหน้ากันเพราะเครือข่ายเผด็จการซึ่งเป็นคนส่วนน้อยที่ยึดอำนาจประชาชนไปแล้วไปแสวงอำนาจเฉพาะเพื่อคนส่วนน้อยที่ถืออภิสิทธิ์โดยละเมิดหลักการประชาธิไตยและหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองอื่นๆและเพื่ออำนวยความสะดวกให้งานนี้เกิดขึ้นข้าพเจ้าในฐานะที่พอมีประสบการณ์อยู่บ้างจึงขอปาวารณาตนช่วยเหลือให้เกิดการพูดคุยกันเพื่อแสวงหาทางออกที่จับต้องได้โดยท่านจะเข้ามาร่วมในฐานะที่เท่าเทียมกัน ไม่มีใครเป็นบ่าวเป็นนาย ไม่มีใครสั่งการใคร  แต่เราจะพูดคุยกันในฐานะพี่น้องร่วมชาติที่ต้องการต่อต้านและไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ได้มาจากฉันทานุมัติของปวงชนชาวไทยตามหลักการประชาธิปไตยพร้อมกับต้องการเสนอทางออกให้กับบ้านเมืองด้วยพลังอันชอบธรรมสูงสุดของปวงชนชาวไทยเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือหมู่คณะได้แจ้งความจำนงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม"สมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย"ที่จะจัดขึ้นในวันที่  6 กันยายน 2558 ณ.โรงแรม Gold Coast Hotel & Casino 4000 W.Flamingo Rd,Las Vegas,NV 89103 เริ่มงาน9.00น.เสร็จสิ้น 18.00น.ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่คุณดารณี รวีโชติ โทร.415 696 9146

อนึ่งขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้โดยมีพี่น้องไทยในรัฐเนวาดาและรัฐนิวยอร์คที่ได้ร่วมเป็นผู้อำนวยการให้การจัดการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นได้

ขอแสดงความนับถือ

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ..กำหนดและวาระการประชุม


----------------------------------

การประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย
ณ โรงแรม Gold Coast Hotel & Casino นครลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 

9.00น. ลงทะเบียน(ค่าลงทะเบียนท่านละ30เหรียญเป็นค่าอาหารกลางวัน)และผู้ร่วมประชุมระบุชื่อเข้าร่วมกลุ่มประชุมย่อยที่สนใจในภาคบ่าย
9.30น. ตัวแทนนครลาสเวกัสกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงที่สุดในที่ประชุมขึ้นเป็นประธานชั่วคราวเพื่อจัดให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธานและรองประธาน2ท่านขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุม
9.45น. ตัวแทนองค์การสิทธิมนุษยชน,องค์การประชาธิปไตยและตัวแทนรัฐต่างๆทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมเลือกประธาน1ท่านและรองประธาน2ท่านเพื่อดำเนินการประชุม และประธานฯประกาศแต่งตั้งเลขาฯและผู้ช่วยเลขาฯรวม2ท่าน
10.00น.ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเชิญตัวแทนพี่น้องลาวในฐานะกวีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากสำนักPoetry Fest Across America ปี2013ขึ้นอ่านบทกวีเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

วาระที่1ประธานที่ประชุมแถลงเข็มมุ่งในการประชุมสมัชชาฯ
วาระที่2 เปิดอภิปรายทั่วไปประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและวิกฤติประชาธิปไตยในประเทศไทยที่มีผลกระทบต่ออาเซียน
•การใช้ศาลทหารและมาตรา112 ในการข่มขู่ปราบปรามประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
•กรณีการสังหารหมู่ประชาชนกลางกรุงเทพมหานคร พฤษภาคม 2553 (คศ.2010)โดยไม่อาจพึ่งกระบวนการยุติธรรมในประเทศได้
•ประชาธิปไตยไทยมืดมนต์จากการสร้างสถานการณ์เพื่อการยึดอำนาจด้วยอาวุธของเผด็จการคสช.อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
•ประเด็นอื่นๆตามความเห็นของที่ประชุม

13.00น.พักรับประธานอาหารกลางวันและหารือระหว่างรับประทานอาหาร(lunch working)
14.00น.ประธานเปิดประชุมรอบบ่ายจัดกลุ่มประชุมย่อยตามที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละประเด็น
15.30น.ตัวแทนแต่ละกลุ่มปัญหาเสนอข้อสรุปและทางออก
17.00น.ที่ประชุมใหญ่ประกาศแถลงการร่วมจากข้อสรุปต่างๆ
18.00น.ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

หมายเหต:
-ผู้ร่วมประชุมจะเป็นตัวแทนคนไทยและพี่น้องในอาเซี่ยนจากรัฐและจากเทศต่างๆ,ตัวแทนกลุ่มความคิดองค์กรทั้งที่บินมาร่วมประชุมและร่วมประชุมทางไกล

No comments:

Post a Comment