Wednesday, August 19, 2015

ชวนคิดชวนคุย กับ ดร.เพียงดิน 19 ส.ค. 2558 ตอน ระเบิดนรกตกใส่ประเทศไทย วันนี้คนไทยต้องร่วมกันกู้ชาติ!!

ชวนคิดชวนคุย กับ ดร.เพียงดิน 19 ส.ค. 2558 ตอน ระเบิดนรกตกใส่ประเทศไทย วันนี้คนไทยต้องร่วมกันกู้ชาติ!!

ลิ้งค์สำหรับการเข้าร่วมขบวนประชาชนกู้ชาติ

ลงชื่อร่วมขบวนการของปวงชนชาวไทย เพื่อสู้ทั้งบนดิน ใต้ดิน ในประเทศ และต่างประเทศ

 ร่วมโหวตชื่อของเครือข่ายปวงชนชาวไทยทั่วโลก ที่จะร่วมกันกู้ชาติ ล้มช้าง สร้างชาติ

ร่วมกันกำหนดเป้าหมายของขบวนประชาชน (โหวตได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

No comments:

Post a Comment