Saturday, October 31, 2015

The God Delusion: Richard Dawkins ศาสนาคือที่มาของความชั่วร้ายในสังคมมนุษย์!!!

The God Delusion: Richard Dawkins ศาสนาคือที่มาของความชั่วร้ายในสังคมมนุษย์!!!

https://youtu.be/9FiHRVb_uE0

The God Delusion: Richard Dawkins ศาสนาคือที่มาของความชั่วร้ายในสังคมมนุษย์!!!    Download

อย่าให้ไทยเหมือนซีเรีย The war in Syria explained in five minutes | Guardian Animations

อย่าให้ไทยเหมือนซีเรีย The war in Syria explained in five minutes | Guardian Animations 

 https://youtu.be/K5H5w3_QTG0

 

Download

บทเรียนจากซีเรีย...คนไทยควรศึกษา BBC Syrian Uprising Documentary

https://youtu.be/IF7sRdOJMD0

BBC Syrian Uprising   Documentary

Download

BBC Syrian Uprising Documentary บทเรียนที่คนไทยต้องศึกษาhttps://youtu.be/IF7sRdOJMD0BBC Syrian Uprising   Documentary

Download

การบินไทย....ทำไมถึงเจ๊ง โดย มติชนทีวี

https://youtu.be/L4Lu75ZMgTE

 การบินไทย....ทำไมถึงเจ๊ง  โดย มติชนทีวี

Download

การบินไทย....ทำไมถึงเจ๊ง

https://youtu.be/L4Lu75ZMgTE

 การบินไทย....ทำไมถึงเจ๊ง  โดย มติชนทีวีDownload

ส่งตัว"หยอง"กลับเรือนจำ ชี้หมอรักษาจนอาการดีขึ้น | เดลินิวส์

ส่งตัว"หยอง"กลับเรือนจำ ชี้หมอรักษาจนอาการดีขึ้น | เดลินิวส์
„ส่งตัว"หยอง"กลับเรือนจำ ชี้หมอรักษาจนอาการดีขึ้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย แพทย์ได้วินิจฉัยให้ส่งตัว "หมอหยอง" ผู้ต้องขังคดีความผิด 112 กลับไปควบคุมในเรือนจำชั่วคราวภายใน มทบ.11 แล้ว หลังได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 12:12 น."

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/crime/357870


เครื่องบินรัสเซียตกที่อียิปต์ ผู้โดยสาร-ลูกเรือเสียชีวิตทั้งลำ224ศพ ญาติร่ำไห้ระงม

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:07:00 น.
เครื่องบินรัสเซียตกที่อียิปต์ ผู้โดยสาร-ลูกเรือเสียชีวิตทั้งลำ224ศพ ญาติร่ำไห้ระงมมาแล้ว!!! 'เครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัย' ออกแถลงการณ์ 'มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร'

'เครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัย' ออกแถลงการณ์ 'มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร'

เครดิต ประชาไท

http://prachatai.org/journal/2015/10/62202

Sat, 2015-10-31 16:24


หลังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการสอนในสถาบันอุดมศึกษาทำให้มีการต่อ ต้านรัฐบาล เครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัยชี้ การที่จะนำพาสังคมไทยให้พ้นจากความขัดแย้งเพื่อไปสู่สังคมที่มีสันติภาพนั้น ไม่สามารถข่มขู่ด้วยการใช้อำนาจ
 
31 ต.ค. 2558 เครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ "มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร" ระบุว่าหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถาบัน อุดมศึกษาว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลซึ่งไม่ได้เป็น ประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมนั้น เครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัยชี้การที่จะนำพาสังคมไทยให้พ้นจากความขัดแย้ง เพื่อไปสู่สังคมที่มีสันติภาพไม่สามารถข่มขู่ด้วยการใช้อำนาจ โดยรายละเอียดทั้งหมดมีดังต่อไปนี้
 
แถลงการณ์เครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัย
เรื่อง มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร
 
จากการที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน สถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลซึ่งไม่ได้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมนั้น ในฐานะคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ขอแสดงปฏิกิริยาต่อคำวิจารณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
 
ประการแรก "เสรีภาพ" เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความงอกงามในทางความรู้  การแสดงความเห็นจากมุมมองหรือวิธีคิดที่แตกต่างบนพื้นฐานของการใช้เหตุผล และข้อเท็จจริง จะนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ในเรื่องต่างๆ ซึ่งทำให้มนุษย์และสังคมมีความรู้และสติปัญญามากขึ้น สามารถจัดการปัญหาและเผชิญหน้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์จำนวนมากในมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้เป็นการสอน ให้ท่องจำและยึดมั่นในวิธีคิดและอุดมการณ์แบบใดแบบหนึ่งโดยปราศจากการโต้ แย้ง เพราะบทเรียนจากประวัติศาสตร์ทั้งในสังคมไทยและสังคมอื่นๆ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการปลูกฝังอุดมการณ์หรือ "ความเชื่อ" หนึ่งๆ เพื่อครอบงำสังคมหมายถึงการทำให้คนในสังคมยอมรับโครงสร้างอำนาจแบบใดแบบ หนึ่งที่คนบางกลุ่มได้ประโยชน์ และอาจส่งผลให้มีการใช้ความรุนแรงหรือแม้กระทั่งการเข่นฆ่าผู้คนร่วมสังคม ที่ปฏิเสธโครงสร้างอำนาจดังกล่าว ดังนั้น คณาจารย์จำนวนมากจึงเห็นว่าการทำให้เกิดทัศนะวิพากษ์หรือมุมมองที่แตกต่าง เป็นเรื่องสำคัญยิ่งในสังคม เพื่อให้ผู้คนในสังคมสามารถคิดได้เอง และมีความเคารพตลอดจนความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจในผู้คนที่มีมุมมองแตก ต่างจากตนเองอย่างแท้จริง 
 
ประการที่สอง ในสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์ที่ชีวิตและความคิดของผู้คนมีความแตกต่างหลากหลาย การใช้อำนาจบังคับให้บุคคลต้องปฏิบัติไปในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะโดยอำนาจ จากปากกระบอกปืนหรืออำนาจกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม อาจจะทำให้เกิดความสงบราบคาบขึ้นได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่ไม่สามารถนำพาสังคมไทยไปสู่ภาวะแห่งสันติสุขได้อย่างแท้จริง  การสร้างความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องต่างๆ รวมทั้งความชอบธรรมในการใช้อำนาจจำเป็นต้องมีรากฐานอยู่บนการถกเถียงกันด้วย ความรู้ เหตุผล และข้อเท็จจริง ในบรรยากาศของความเสมอภาคและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย 
 
พวกเราในฐานะคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน มีความเห็นร่วมกันว่าการที่จะนำพาสังคมไทยให้พ้นจากความขัดแย้งเพื่อไปสู่ สังคมที่มีสันติภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในระยะยาวได้นั้น หลักการพื้นฐานคือต้องสร้างสังคมที่สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มีกระบวนการในการจัดการกับปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เป็นธรรมและโปร่งใส มีระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เป็นกลางและตรวจสอบได้ ซึ่งสังคมในลักษณะดังกล่าวก็คือสังคมที่ปกครองในรูปแบบเสรีประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการสร้างความเป็นธรรมและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาทุกระดับย่อมมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างสังคมแบบประชาธิปไตย ดังกล่าวนี้  มิใช่ทำให้ยอมรับการข่มขู่ด้วยอำนาจซึ่งมีแต่จะนำพาสังคมไทยให้จมดิ่งลงไป สู่ความมืดมนทางปัญญาและไม่อาจปรับตัวได้ในโลกปัจจุบันและอนาคต
 
ด้วยความรักและปรารถนาดีต่อสังคมไทย
เครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัย

ข่าวลับกรองแล้ว 1 พฤศจิกายน 2558 "หมอหยอง:วังไทยเครื่องในเน่า ยังจะเอากันตายอีกหลายตลบ"

ข่าวลับกรองแล้ว 1 พฤศจิกายน 2558 

"หมอหยอง:วังไทยเครื่องในเน่ายังจะเอากันตายอีกหลายตลบ"


สืบความลับจับมาตีแผ่เผยแพร่เป็นประจำในขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนียเวียโดยกลุ่มเสียงประชาชนไทย(สปท.)  http://thaiscandemo.blogspot.com/


*ทำไมหมอหยองและทีมงานจึงถูกกวาดล้างอย่างหฤโหด?ใครเป็นคนทำ?และทำไมจึงต้องทำอย่างนี้?...ไม่ต้องถามเพราะคนที่ทำไม่บอกและก็บอกแล้วว่าห้ามถาม!!เพราะเป็นเรื่องของมือที่มองไม่เห็นที่มีหลายมือ...คำตอบมีเพียงว่า"วังไทยเครื่องในเน่ายังจะเอากันตายอีกหลายตลบ"แต่ก่อนจะถึงมือที่มองไม่เห็นในฐานะคนสั่งการจะตายชาวบ้านทั้งเหลืองทั้งแดงจะต้องตายกันก่อนอย่างที่เห็น


*นามสกุล"วารุณประภา"ก็ไม่ใช่เล็กๆแต่ก็ต้องไปรับศพพ.ต.ต.ปรากรม คนในครอบครัวอย่างโศรกเศร้าและห้ามทุกคนในครอบครัวพูดในเงื่อนไขต้องรีบเอาไปเผาทันทีจึงจะรับไปได้,ส่วนศพพลตรีพิสิฐศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุทธยา ในฐานะราชองครักษณ์ใกล้ชิด,เห็นนามสกุลก็รู้เป็นสายพันธุ์เจ้าเหลืองก็ยิ่งหนักใหญ่,อ้างว่าฆ่าตัวตายเอง,อย่าว่าแต่ไม่มีใครในครอบครัวที่จะกล้าพูดแม้แต่ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เป็นทางการก็ไม่ให้ลงทั้งๆที่ยศและตำแหน่ง,เครื่องราช,สายสกุลต้องได้รับพระราชทานเพลิงศพก็ต้องเผากันอย่างเงียบๆ


*ใกล้ครบรอบปีการกระโดดตึกตายในค่ายทหาร(ตามข่าว)ของพ.ต.อ.อัครวุฒิ์ หลิมรัตน์ ยศสูงระดับผบก.1กองปราบสายตรงของพล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน2557ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่จับนายแต่ลูกน้องก็ต้องไปกระโดดตึกตายทันทีและก็นำไปเผาในวันนั้นทันทีสูตรเดียวกันกับพ.ต.ต.ปรากรมคือญาติๆไม่กล้าถามและไม่กล้าสงสัย


*ตาสว่างกันหรือยังเสื้อเหลืองเพื่อนหมอหยองและเพื่อนปรากรม?...ยังอยากจะตายตามไปรับใช้เจ้าในชาติหน้ากันอีกใหม?

*สำหรับเสื้อแดงชัดแล้วต้องเปลี่ยนระบอบเท่านั้นชีวิตคนไทยจึงจะดีขึ้น...เสื้อเหลืองส่วนหนึ่งคงตาสว่างแต่อีกส่วนยังแกล้งโง่แต่คงแกล้งโง่ได้อีกไม่นานก็ต้องเห็นความจริงว่าในครอบครัวอลเวงนี้เลวทุกคน"เห็นประชาชนผู้เสียภาษีเลี้ยงตัวเองเป็นข้าทาส"...เห็นข้าทาสที่รับใช้ใกล้ชิดเป็นมดปลวก...ใช้ให้ไปหาเงินมาถวายมีปัญหาก็ฆ่าทิ้ง...แม้แต่คนที่เข้ามาเป็นเมียเป็นผัวก็ไม่เว้นวันนี้ศพหมอเก้งผัวจุฬาภรณ์ยังหาทรากไม่เจอแต่ก็ช่วยกันตอแหลด้วยจงรักภักดีว่า"ยังไม่ตายบวชพระอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่!!"แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เคยมีข่าวจริงรอดมาให้เห็นเลย

*ถ้าไม่รู้ว่าเขาหาเงินกันอย่างไรให้พลิกไปอ่านข่าวลับกรองแล้วเมื่อ 1ธันวาคม2557 สปท.เคยจำแนกไว้แล้ว(กดลิ้งดูใหม่ยังทันสมัย)

-------------

ข่าวลับกรองแล้ว 1 ธันวาคม 2557


-------------


*สปท.บอกให้เอาบุญสำหรับทหารตำรวจเหลืองที่ยังหน้ามืดตาบอดต้องการจะรับใช้หาเงินถวายแล้วไม่ต้องตาย,แบบนี้ไม่มีอันตรายถึงชีวิตคือ(1)หาส่งส่วยตามระบบคือเก็บส่วยหวย,บ่อน,ซ่องกระหรี่จากสถานีตำรวจระดับอำเภอส่งขึ้นจังหวัด,ภาค,จนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วผบ.ตร.,ผบ.ชน.นำขึ้นถวายทุกพระองค์(หากมีการโกงกันบ้างในเส้นสายข่าวรั่วบ้างแต่ไม่ถึงคนรับสูงสุดก็ไม่เป็นไร)และท่านทุกพระองค์ก็จะช่วยคุ้มครองให้ทุกคนที่ช่วยเก็บส่วยถวายได้มีอยู่มีกินอิ่มหนำสำราญแบ่งส่วนกันไปด้วยการไม่อนุญาติให้ทุกรัฐบาลนำหวยใต้ดินขึ้นบนดินและไม่อนุญาติให้เปิดบ่อนคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนประเทศทั่วไปเพราะจะทำให้ทุกคนขาดรายได้(เจ้ามือหวยขนาดเล็กตามอำเภอต้องจ่ายมือละ30,000-50,000บาทต่อเดือน,ส่วนมือใหญ่ต้องแสนขึ้นอำเภอหนึ่งมีเจ้ามือ5-8ราย)/(2)จัดตีกอล์ฟ,จัดกีฬาต่างๆรายได้ถวายเป็นพระราชกุศล (3)พ่อค้านายทุนแบ่งกำไรที่ตราครุฑหน้าบริษัทช่วยให้เสียภาษีน้อยลงก็จะนำเงินไปถวายแล้วก็ได้ออกข่าวทีวีสองทุ่ม

*การหาเงินที่เป็นอันตรายและต้องระวังและตายมาหลายคนแล้วคือการจัดหาเงินเพียงต่อเดียวแล้วทูลเกล้าถวายเลยเพราะตรวจสอบการอมและเกิดการระแวงได้ง่าย,ก่อนหน้านี้ก็มีตายเซ่นสังเวยให้เห็นแล้วเช่นนายประเสริฐ วงศ์ลาวัลย์ ทั้งๆที่หนีไปบวชแล้วก็ถูกสังหารในผ้าเหลืองทิ้งศพไว้ที่จังหวัดชัยนาทเมื่อ 18 กันยายน 2552(ถามอากู๋เกิลดูได้)หรือล่าสุดการตายของ'เสี่ยอู๊ด'นายสิทธิกร บุญฉิม นักสร้างพระคนดังที่มีผลงานล่าสุดคือสร้าง'พระสมเด็จเหนือหัว'ขายทุกส่วนราชการและทุกรัฐวิสาหกิจ,ก็ต้องติดคุกสังเวยแบบเดียวกับหมอหยองเพราะอมหัวคิวมากไปแต่ถวายทูลเกล้าน้อยและสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตอย่างมีปริศนา(หลังออกจากคุก)ในโรงแรมที่จังหวัดพิษณุโลก,หรือแม้แต่ท่านผู้หญิงวิริยา ที่จัดหาเงินถวายเป็นประจำตามสั่งก็ถูกขับไล่ไม่ให้เข้าวังเมื่อไม่พอพระทัยและระแวงตามคำเพ็ดทูลของขี้ข้าด้วยกันเป็นต้น,การหาเงินที่รับจากผู้จ่ายสายตรงต่อเดียวถึงผู้รับเลยนี้อันตรายมากถ้าพลาดหรือผิดอารมณ์เป็นตายหรือติดคุกมืดอย่างทรมานดังเช่นหมอหยองและพรรคพวกวันนี้(แต่สำหรับผู้ที่มีเกราะคุ้มกันชั้นท่านผู้หญิงหรือวรชายาก็อาจจะรอด)

*วิธีหาเงิน"แนวพระราชนิยม"ที่ทำกันทุกคนในครอบครัวอลเวงคือตั้งมูลนิธิสารพัดมูลนิธิเพื่อทำการค้าและรับเงิน(บีบ)บริจาคเพื่อการกุศล(บังหน้า)และการจัดโครงการกิจกรรมตามพระราชประสงค์ซึ่งลักษณะนี้กำลังเป็นที่นิยมของบรรดาไพร่,หมอดูและพวกทรงเจ้าเข้าผีที่เห็นช่องทางเพราะบรรดามรว.,มล.เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายส่วนมากจะหน้าบางไม่กล้าเข้าพบเพื่อตบทรัพย์บรรดาเจ้าสัว,ดังนั้นวันนี้รอบๆทุกพระองค์แม้แต่เทพถ่างในส่วนงานหาเงินขึ้นทูลเกล้าก็จะมีพวกนามสกุลไพร่เปลี่ยนใหม่ดึงกันเป็นสายเข้ามารับใช้ใต้เบื้องยุคลบาทเป็นแถวเป็นทิวซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้เล่นละครสมบทบาทตามแต่พระทัยประสงค์(สอพลอ)ถึงขนาดประทับทรงได้ทุกรัชกาล(รัชกาลที่9ถ้าไม่มีการกวาดล้างหมอผีความงมงายคงได้ประทับทรงเร็วๆนี้)


*ก่อนหมอหยองจะโด่งดังถึงขนาดเจ้าสัวซีพีและเบียร์ช้างต้องเอาเงินไปถวายผ่านพร้อมกราบไหว้หมอหยองต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าที่รัชกาลที่10 ก็หากินรับงานประทับทรงตั้งศาลพระพรม,ดูฮวงจุ้ยทั้งในไทยและอาเซี่ยนแม้แต่บริษัทกาแฟดาวเรืองในลาวยังเคยพึ่งบารมี'เทพหยอง',เมื่อไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นหมอบคลานปัดละอองธุรีที่พระเกือกฟ้าชายได้,มีหรือที่ตำรวจทหารจะไม่หวังพึ่งเทพหยองในการถวายเงินเพื่อเลื่อนยศ

*หมดหมอหยองยังมีอีกหลายหมอทั้งที่อยู่รอบตัวทุกพระองค์และพร้อมจะเดินเข้าไปตายใหม่ๆอีกเพราะความหอมของผลประโยชน์และอำนาจที่อบอวลอยู่ในวัง,และยิ่งได้นายกฯโง่ๆแบบประยุทธ์ที่พร้อมจะปิดประเทศเพื่อปกป้องครอบครัวอลเองก็ยิ่งเป็นหลักประกันในผลประโยชน์ของพวกไพร่ที่สอพลอเพราะหมายถึงเม็ดเงินงบประมาณจำนวนมากที่คสช.จะประเคนไปให้วังเพื่อทำโครงการเหลวไหลต่างๆซึ่งแม้จะเสี่ยงภัยแต่กำไรสูงจึงจูงใจมาก


*อำนาจมาก,ผลประโยชน์มาก,งมงายมากและห้ามตรวจสอบจากสาธารณะคือลักษณะพิเศษของวังไทยซึ่งเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งของแต่ละวังของทุกคนในครอบครัวอลเวงรวมทั้งขี้ข้าที่ต่างวังก็ทะเลาะกัน...รายงานข่าวจากชั้นในว่า..จะมีใบปลิวบัตรสนเท่ห์ของขี้ข้าที่ด่าแทนนายและด่ากันเองว่อนข้ามวังกันทุกวันดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดเหตุที่ผิดปกติเช่นการจับกุมและสังหารโหดในราชสำนักซึ่งได้กลายเป็นตัวเร่งให้ประชาชนต่าสว่างอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ

*ทำไมต้องสังหาร?...เพราะรู้เรื่องเน่าๆในวังมากและเคยไว้วางใจให้ไปทำเรื่องเน่าๆนั้นด้วยเมื่อเกิดปัญหาเจ้าไม่พอใจจะต้องดำเนินคดีก็กลัวว่าพวกนี้จะปากสว่างแล้วไปทำให้ประชาชนตาสว่าง


*เกิดการรัฐประหารเพื่อราชสำนักไม่ถึง6เดือนก็เกิดการกวาดล้างในราชสำนักกรณีศรีรัศมิ์-พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ จนถึง นายบุญธรรม บุญเทพประทาน(ป๋าชื่นไพร่คนดังย่านพระราม9)ต้องติดคุกคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาเทพประทานอ.ปากช่องและพ่วง112ด้วยคงจำกันได้,พอเริ่มขึ้นปีที่2ของคสช.ก็เกิดคดีไพร่หมอหยองและพวกขึ้นอีก...อย่างนี้คสช.จะตอบคำถามสังคมอย่างไรเพราะการรัฐประหารไม่ได้ทำให้ราชสำนักมั่นคงขึ้นเลย

*นับแต่นี้ไปเรื่องเน่าที่หลากหลายแนวจะปรากฎขึ้นเรื่อยๆเพราะการแตกร้าวในวังใกล้ถึงจุดแตกหักและยิ่งคสช.ใช้อำนาจเถื่อนโดยให้ทหารมือสังหารเข้าไปจัดการกับผู้ต้องหาตามความประสงค์ของราชสำนักโดยผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างป่าเถื่อนทั้งตำรวจ,ศาลและทหารร่วมมือกันหมดต่างประเทศก็ยิ่งต่อต้าน,ราชสำนักก็จะยิ่งพังทะลายเพราะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีของนานาชาติ,และเมื่อประธานใหญ่ใกล้สิ้นใจนับแต่นี้เหตุการณ์ต่างๆก็จะถาโถมมากยิ่งขึ้น...ภาวะอาการป่วยที่รักษาไม่ได้เช่นนี้หมอไทยแผนโบราณวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคน้ำเหลืองเสียเครื่องในเน่าจะมีอาการผุผองเกิดขึ้นตามร่างกายเรื่อยๆจนเน่าตายไป...แต่อีกไม่นานมันจะพุผองที่ตาทั้งสองข้างวันนั้นก็จะเห็นคนชั้นสูงสูงตายและติดตะรางกันแทนไพร่กันบ้างซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่มากับการรัฐประหารซ้อนในภาวะที่มีวิกฤติการตายของกษัตริย์ภูมิพล...อีกไม่นานอีกไม่นาน!!


*ข่าวหมอหยองนอกจากจะเป็นอันตรายต่อราชสำนักแต่ก็มีผลดีคือทำให้เปลี่ยนความสนใจลืมเรื่องของประธานคณะกรรมการงมงายแห่งชาติที่นอนหมดสภาพอยู่ที่ศิริราชชั้น16ไปได้ชั่วครู่ใหญ่ๆ...แต่สปท.ไม่เคยลืมเพราะหัวใจของวิกฤติอยู่ที่นั่นและทันทีที่เป่าแตรสังเพลงธรณีกรรแสงจะเห็นการเปลี่ยนฝักเปลี่ยนฝ่ายกันยุ่งเหยิงอินุงตุงนังกันในวันนั้น,การจัดขั้วอำนาจใหม่ใครจะฟัดใครจะหนักหน่วงกว่าที่ฟัดพงศ์พัฒน์กับหมอหยองและปรากรมกันในวันนี้

*ข่าวล่าสุดคุณลุงหมดสภาพแล้วความจำเหลือไม่ถึง10%การลงนามไม่ต้องพูดถึงทำไม่ได้มานานแล้ว,ปรับครม.รอบใหม่ยังจะจับลุงมาตั้งแล้วลืมตาได้หรือไม่ยังเป็นปัญหามาก,ประยุทธ์ประวิทรู้ดีจึงเกิดอาการหงุดหงิดในสภาโดยตีนักการเมืองในสภากระทบทักษิณถึงขั้นขู่จะปิดประเทศเพราะ คสช.ใกล้ชะตาขาดตามชะตาคิง,มีทางเดีที่คสช.จะรอดคือหาเหตุเพื่อจะสืบอำนาจต่อไปด้วยหวังว่าเผื่อจะเกิดช่องลอดทางสว่างที่หวังอย่างลมๆแร้งๆ

*สมคิดรองนายกคงสมประสงค์ที่จะไม่ถูกปลดออกแม้แก้วิกฤติเศรษฐกิจไม่ได้เพราะการโปรดเกล้าเข้าเฝ้าของครม.ใหม่ยากกว่าการแก้วิกฤติเศรษฐกิจเสียอีก


*วิกฤติอาการป่วยของคุณลุงทำให้คณะหมอผู้ถวายการรักษาแบ่งออกเป็น2ฝ่ายตามสายทายาท,สายหนึ่งเกาะนโยบายเทพถ่างบ่างเปรมด้วยพยามยามไม่ให้ออกแถลงการณ์อาการป่วยถ้าจำเป็นต้องมีแถลงการณ์ก็มีให้น้อยที่สุดเพื่อดึงไม่ให้เกิดการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในเวลาอันใกล้นี้เป็นไปตามครรลองของกฎหมาย/อีกสายหนึ่งเกาะนโยบายเสี่ยโดยต้องการให้มีแถลงการณ์รายงานอาการป่วยเป็นระยะตามปกติโดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการยื้อการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน

*สายแรกเป็นคณะแพทย์ที่ไม่ปรากฎตัวแต่สายหลังปรากฎตัวชอบเข็นรถและสายนี้จะรายงานสายตรงไปเยอรมัน

*พบกันใหม่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายไม่หยุดหย่อนของวังที่คสช.ก็ต้องระวังและการแก้วิกฤติเศรษฐกิจของสมคิดก็ต้องพัง

---------จบ----------

ถึงเวลา ต้องล้างสันดานกองทัพไทย!! ภาพสยดสยอง การซ้อมทหารใหม่+!!

http://mr7thai.blogspot.com/2015/10/blog-post_708.html
ตามไปดูเถิดท่าน


Friday, October 30, 2015

ถ่ายทอดสด การสัมนาข้ามโลก รำลึก 9 ปี วีรบุรุษปชต. นวมทอง ไพรวัลย์ 31 ต.ค...

"จตุพร"ทุบโต๊ะ เคลียร์ข้อกล่าวหา "ทิ้งมวลชนให้ติดคุก-จำนนเผด็จการ คสช."นายจตุพร พรหมพันธ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแ­ห่งชาติ หรือ นปช. ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์ แกนนำนปช.ในกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงและในโลกโ­ซเชียลมีเดียว่า คนที่วิจารณ์ไม่อยู่ในฐานะที่ต้องรับผิดชอ­บต่อขบวนการ และที่ผ่่านมาคนเหล่านี้เคลื่อนไหวเป็นอิส­ระไม่ได้ร่วมใน นปช.อยู่แล้ว แต่ยืนยัน แกนนำ นปช.ทุกคนซึ่งถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาขณะน­ี้ ยังไม่ยอมจำนน หรือ สงบยอมกับเผด็จการคสช.แต่ด้วยเงื่อนไขที่อ­ยู่
ระหว่างการประกันตัวของศาลหรือ เงือนไข คสช.ทุกคนจึงยังมีข้อจำกัดอยู่
แต่ทุกคนก็สู้ไม่เคยถอยแม้แต่ก้าวเดียว ทั้งการออกสื่อผ่านทาง พีชทีวี.หรือ
ยูทูป และข้อวิจารณ์ที่ว่า ทิ้งคนเสื้อแดงให้ติดคุกนั้น
นปช.ก็มอบหมายส่งตัวแทนไปให้กำลังใจและช่ว­ยเหลือเท่าที่กำลังจะช่วยได้ และไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้­ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำด้วย สถานการณ์ตอนนี้ สิ่งที่ทำได้คือการอดทน รอคอย ซึ่งอีกไม่นานหนังเรื่องนี้ก็จะถึงตอนจบแล­้ว เพราะปรอทกำลังจะถึงจุดแตกหักแล้ว แต่จะเป็นอย่างไร เมื่อไหร่นั้นยังตอบไม่ได้


Download

Download

เกม ยุประชาชนออกมาฆ่ากัน.. ยิงชัดขึ้นทุกวัน

กลุ่มเสื้อเหลือง นัดรวมญาติมิตรกันอีกครั้งแล้ว ม้อบ กกปส.ม้อบพันธมิตร ม้อบเสื้อหลากสี ม้อบหน้ากากขาว ให้ใ่ส่เหลืองไปเจอกันได้ที่ลานหน้า CTW เป็นการรณรงค์ให้สนับสนุนนายกตู่อยู่ต่อ อีก 3 ปี ตามคำทำนายของหมอวารินทร์ หรืออยู่ยาวถึง 5 ปีตามคำเชียร์ของนายสุเทพ โดยการนัดเจอกันครั้งนี้มีนายทหาร คสช.หนุนหลังอย่างลับๆ เพื่อจัดให้มีม้อบขนคนมาแสดงพลังการสนับสนุน รัฐบาล คสช.โดยชิงจัดตัดหน้าก่อนคนเสื้อแดงนัดใส่เสื้อแดงเพียง 1 วันThursday, October 29, 2015

เบื้องหลัง ก่อนมาร่วมแก็งค์ ของ สารวัตรเอี๊ยดและหมอหยอง


เมื่อได้ฟังจากปากพระในวัดบวรนิเวศน์รูปหนึ่ง ท่านได้เผยเส้นทางการรู้จักกันของหมอหยองและสารวัตรเอี๊ยด หมอหยองเป็นหมอดูอยู่ในช่วงรุ่งๆ ชนชั้นสูงศรัทธามาก จนหมอหยองสมัครใจบวชถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดบวรนิเวศน์ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯเป็นโยมอุปภัมภ์บวชให้หมอหยอง ขณะนั้นสารวัตรเอี๊ยดเป็นนายตำรวจติดตามสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรอยู่ ต่อมาสารวัตรเอี๊ยดได้โดนคดีปลอมลายเซ็นต์พระสังฆราช จนโดนออกจากราชการ หมอหยองก็เลยไปเรียนที่อังกฤษพร้อมสารวัตรเอี๊ยด พอจบทั้งคู่ได้ใช้ความรู้ทำคุณประโยชน์จนชนชั้นสูงกลับมาเชื่อมั่น ได้ออกปากขอร้องไปยังพลเอกประวิตรให้สนับสนุนสารวัตรเอี๊ยดได้กลับเข้ารับราชการตำรวจตามเดิม พล.ต.อ.สมยศต้องจำใจรับสารวัตรเอี๊ยดตามพลเอกประวิตรสั่ง ส่งไปช่วยงานของพล.ต.อ.ประวุฒิ จนกลายเป็นที่มาของแก็งค์แอบอ้างสถาบันเบื้อง ซื้อ-ขายตำแหน่งตำรวจ โดยมีหมอหยองเป็นจุดเชื่อมกับทางชนชั้นสูงผ่านความเชื่อส่วนบุคคล

คนซ้ายเพิ่งตาย คนขวาเพิ่งถูกจับ (ปลากรม และศุกร์โข ตามเสรี)

 

คุมตัว"ศุกร์โข ตามเสรี" คนสนิท"สารวัตรเอี๊ยด" ส่งกองปราบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนายศุกร์โข ตามเสรี อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.714 / 2558 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ในข้อกล่าวหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง มาส่งมอบตัวให้พนักงงานสอบสวน ที่กองบังคับการปราบปรามภายหลังจากวันที่ 28 ตุลาคม ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงข่าวกรณีกลุ่มบุคคลได้กระทำความผิดคดีหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 จำนวน 13 คดี โดยในคดีที่ 5 คดีอาญาที่ 101/58 ประจำวันข้อ 6 เวลา 16.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2558 สถานที่กองปราบปราม ผู้ต้องหา นายศุกร์โข ตามเสรี (ผู้กล่าวหาคือ พ.ต.ท.มนชัยต์ วงษ์ชาตรี) ข้อหามีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ สถานที่เกิดเหตุ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม พฤติการณ์ วันที่ 23 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นพบอาวุธปืนขนาด .380 จากบ้านพักผู้ต้องหา
ทั้งนี้ นายศุกร์โข มีความเกี่ยวข้องของกับผู้ต้องหาทั้ง3คน
-นายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ หรือหมอหยอง 
-พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา หรือสารวัตรเอี๊ยด อดีตสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 
-นายจิรวงศ์ วัฒนเทวาศิลป์ หรืออาร์ต คนสนิทหมอหยอง
ที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ พบว่าอยู่ในขบวนการเดียวกัน
#‎ชั่วโมงที่26 ทุกคืนวันจันทร์ - พฤหัสบดี 22.30 น. ทางช่อง #‎NOW26


คุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ชวนแต่งแดง เพื่อ....

ดูภาพข้างล่างข้อความครับ...

ถ่ายรูปใส่เสื้อแดงวีนคุณนวมทอง และสนันสนุนคนรักปชต.ท่ีแสดงพลังสนับสนุนนายกยิ่งลักษณ์ ท่ีทำนโยบายจำนำข้าว15,000/ตันช่วยชาวนะ. มันจะดิ้นตายกดหัว ปชช ชาวนา ช่วยพ่อค้า นายทุน. ทำลายโอกาสของชาวนาเกษตรกร. เราต้องรุกขึ้นสู้ครับ. "กูไม่กลัวมึง" เชิญปิดประเทศเลยจะล้มทั้งระบบเลยคอยดูก็แล้วกันไม่ช้านี้จะได้รู้สึก

ทุกคนต้องคิดว่าเราต้องสู้ทวงคืนสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราคืนมา ความกลัวกับความกล้า. อยู่ใกล้กันมีเส้นกั้นบางๆครับต้องบังคับใจตัวเองให้เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าให้ได้ครับ
ไม่มีอะไรน่ากลัว. เว้นแต่เรากลัวไปเอง คนเราเกิดมาตายครั้งเดียว. เลือกตายอย่าให้เสียชาติเกิดครับ. และเรารุกขึ้นสู้ติองแน่ใจมั่นใจว่าเราต้องไม่ตายเราต้องชนะเพราะเราเป็นฝ่ายถูกครับ
Wednesday, October 28, 2015

องค์กรสิทธิฯจี้ เอาผิด"แก๊งหมอหยอง"ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสDownload

"ทำไมต้องฟังคุณ..คุณประยุทธ์พูดเรายังไม่ฟังเลย" มวลชนแดงย้อนถาม"จตุพร"

Published on Oct 28, 2015

นายอนุรักษ์ เจตนวณิชย์ หรือ ฟอร์ด เส้นทางสีแดง นักเคลื่อนไหวระดมเงินช่วยเหลือคนเสื้อแดง­ที่ถูกคุมขังในเรือนจำ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี นายจตุพร พรหมพันธ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแ­ห่งชาติ หรือ นปช.ที่ไม่เห็นด้วยที่คนเสื้อแดงที่จะนัดใ­ส่เสื้อแดงทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วันที่ 1 พ.ย.นี้ เพราะเกรงว่า อาจจะเป็นแผนล่อเหยื่อให้คนเสื้อแดงออกมาต­ิดกับดักว่า เป็นการมองในแง่ร้ายเกินไป ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ คนเสื้อแดงนัดแนะกันผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย­ที่จะนัดใส่เสื้อสีแดงวันที่ 1พ.ย.นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยที่ไม่ได้นัดรวมพลเพื่อที่จะไปสร้างควา­มวุ่นวายที่ไหน แต่ใส่เสื้อแดงเพื่อใช้ชีวิตปกติประจำวันเ­ท่านั้นเอง. คนที่เป็นประธาน นปช.ควรจะคิดก่อนพูดและควรทำความเข้าใจ รู้จักมวลชนคนเสื้อแดงให้มากกว่านี้ เพราะคนเสื้อแดงตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้­ว และมีหลายกลุ่มมากขึ้นด้วย การที่จะมาบอกว่าให้ฟังคุณจตุพร คนเดียวนั้น คำสั่งนี้ใช้่ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว "คุณเป็นใครทำไมต้องมาฟังคุณ คุณประยุทธ์ พูดเรายังไม่ฟังเลย" นายฟอร์ด กล่าวDownload

ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย ตอน "สรุปย่อ หลักฐานการมุ่งยึดประเทศไทย ใต้เข็มมุ่งสร้างรัฐอิสลาม"

ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย ตอน "สรุปย่อ หลักฐานการมุ่งยึดประเทศไทย ใต้เข็มมุ่งสร้างรัฐอิสลาม"

 

Download

ไขปมบริษัทลับ!บนเกาะบริติชเวอร์จิน “หุ้นใหญ่”ซื้อที่ดิน 600 ล. พ่อ“ประยุทธ์”

ไขปมบริษัทลับ!บนเกาะบริติชเวอร์จิน "หุ้นใหญ่"ซื้อที่ดิน 600 ล. พ่อ"ประยุทธ์"