Tuesday, December 14, 2021

ผู้นำการปฏิวัติ มีแล้ว#$#%$&^$&%! โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 13 ธันวาคม 2564

Sunday, December 12, 2021

ขบวนนำการปฏิวัติประชาชน ต้องยืนบนหลักการใหญ่ชัดเจน แบบนี้

Thursday, December 9, 2021

ทักษิณ ชินวัตร: กรณีจะนะเกิดขึ้นจากความเฮงซวยของระบบราชการ