Wednesday, August 26, 2015

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

สองล้านกว่าปีก่อนได้มีการพัฒนาการของสัตว์จนเป็นมนุษย์เรียกว่าโฮโม ซาเปียน และได้มีการพัฒนาการแยกเป็นหมู่เหล่าออกไปอีกหลายกลุ่ม ในขณะที่เวลาผ่านไป พัฒนาการของการเอาตัวรอดได้เกิดเป็นยุคหิน ยุคโลหะ ตามลักษณะเครื่องใช้ อีกส่วนได้แก่ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงชีพได้แก่จากถ้ำสู่พื้นที่การเกษตร จากการล่าสัตว์สู่การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์
เมื่อความซับซ้อนของสังคมเริ่มมากขึ้นได้มีการพัฒนาเรื่องการสื่อสารอย่างง่ายๆจากภาพวาดสู่เฮโรกราฟฟิคพัฒนาเป็นภาษาเขียนปัจจุบัน การอยู่เป็นสังคมเริ่มมีการหาผู้นำ มีจารีตความเชื่อเกิดขึ้นในสังคมพร้อมกับทวีปที่เริ่มแยกห่างออกจากกัน พื้นที่ที่น้อยลงต่อคนที่มากขึ้นทำให้เกิดการรบเพื่อแย่งพื้นที่ เกิดเป็นอาณาจักรต่างๆและพัฒนาทั้งเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้คือยุค ดิจิตอล

ปัญหาในโลกปัจจุบันเกิดเมื่อ สามพันกว่าปีก่อน เกิดทรานจอร์แดน การปลดปล่อยทาสไปสู่เมืองที่เรียกว่า เยรูซาเลม ที่ซึ่งเป็นนครซ้อนทับของสามศาสนาคือ คริส อิสลาม และยูดาย จนเกิดสงครามศาสนาขึ้นในราวปี 1095 ทางตะวันตกเรียกว่าครูเสดส่วนทางมุสลิมเรียกว่าจีฮัจ สงครามศาสนานี้รบกันอยู่เกือบสองร้อยปีจึงจบลงราวปี 1272 จากนั้นมาแต่ละทวีปได้ปกครองด้วยศาสนาและประมุขเป็นใหญ่ จนปี ค.ศ.1776 ได้มีลัทธิต่อต้านเทวนิยมขึ้น ร่วมกับอีกสี่กลุ่มนักคิด ทำให้คริสจักรสั่นคลอนอย่างมาก จนมีความจำเป็นต้องจับมือกับกลุ่มนี้อย่างลับๆ เมื่อลัทธินี้ถูกเผยแพร่ได้ลามเข้าสู่โลกตะวันออกในนามคอมมิวนิส เมนีเฟสโต ซึ่งมีรากความคิดมาตั้งแต่สมัยกรีกเรียกว่ายูโทเปีย ลัทธินี้ได้ล้มเทวนิยมในโลกตะวันออกเป็นบริเวณกว้าง ในช่วงนี้ได้มีเหตุการ์ณซ้อนทับใหญ่เกิดขึ้นสองครั้งคือสงครามโลกครั้งที่1 ปี14-18 ปี17 รัสเซียถอนตัวและได้เกิดการปฏิวัติแดงเดือดของบอลเชวิค และปี39-46 เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ในนามนาซี ที่เรียกกันว่าเกรท วอร์ เหตุการ์ณนี้ทำให้เกิดการจับมือกันทั่วโลกในนามยูเอ็น จากเหตุการณ์ฆ่ายิว จนเกิดยิวไซออนนิส ที่ย้ายไปสู่นครเยรูซาเลม

เมื่อจบสงครามโลกกลับทำให้โลกคอมมิวนิสยิ่งแข็งแกร่ง แนวคิดนี้ลามมาจนถึงแนวเขตตะวันออกกลางเป็นปัญหาสั่นคลอนต่อศาสนาอิสลามอย่างมากจนเกิดกลุ่มมูจาฮีดีน ทางฝั่งอเมริกาใต้เองก็ได้เกิดที่คิวบาทุกคนเข้าใจว่าเป็นคอมมิวนิสเพียวแต่ความจริงเป็นสงครามนิวเคลียร์ ทางโลกตะวันตกได้สร้างหน่วยข่าวกรองคนหนึ่งที่สำคัญคือ บินลาดิน โดยเข้าร่วมกับมูจาฮีดีนผลักดันคอมมิวนิสให้หยุดลงในแถบอัฟกัน โลกตะวันตกกลับขุดคลองซุเอสวางท่อส่งน้ำมัน อีกทั้งฐานทัพในซาอุ บินลาดินจึงตัดสินใจกลับเข้าร่วมมูจาฮีดีน สร้างหน่วยย่อยอัลเคด้าขึ้น และสร้างกลุ่มเครือข่ายตาลีบัน

เมื่อตะวันตกเป็นโลกอุสาหกรรมเต็มตัวจึงนำดอลล่าไปพ่วงกลุ่มโอเปค คานอำนาจแบล๊คโกล เกิดสงครามอ่าวผลักอิรักชนอิหร่านแยกคูเวท เป็นสาเหตุให้กลุ่มอาบูไนดัลหนีไปซีเรียตั้งเป็น ISI และรวมกับซีเรียกลายเป็น ISIS ย้อนกลับไปมองอิสราเอลที่ตั้งนครเยรูซาเลม กลุ่มยิวได้ยึดครองพื้นที่บางส่วนในอิสลาเอลเกิดเป็นเขตเวสแบงค์และฉนวนกาซ่า สร้างความไม่พอใจในความไม่เท่าเทียมของชาวอาหรับเป็นอย่างมาก อีกทั้งยุทธศาสตร์การตัดขาดซีเรียกับตูนิเซียจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ จนเกิดอาหรับสปริงขึ้น

โลกตะวันตกตัดสินใจหนีออกจากพลังงานฟอสซิลเข้าสู่พลังงานทางเลือก เบนโครงการนาซ่าที่มี10ฐานขึ้นต่อกระทรวงวิทย์เมื่อศึกษาสำเร็จจึงเป็นของความมั่นคง ไปสร้างอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ ทางโลกตะวันออกได้มีการสร้างโซเวียตใหม่ขึ้นโดยกลุ่มจีนรัสเซียเป็นผู้นำอย่างลับๆ ส่วนกลุ่มตะวันออกกลางได้จับมือกันกลายเป็น IS สร้างจีฮัจขึ้นอีกครั้ง
ย้อนมองไทยเมื่อโลกตะวันตกเสียไทย จึงมีความเสี่ยงจะต้องเสียญี่ปุ่นกับเกาหลี เนื่องจากโดนตัดขาดทางภูมิศาสตร์ กลุ่มนาโต้จึงสร้างฐานในฟิลิปปินหลายฐานถือเป็นแผ่นดินที่เข้าไปเชื่อมญี่ปุ่นและเกาหลีให้ใกล้ที่สุด จนเป็นที่มาของหมู่เกาะทะเลจีนใต้

(ปล.หวังเสมอว่าประเทศไทยจะเป็นสวิสเซอแลนด์ที่ทุกชาติมานั่งคุยกันที่นครเจนนีว่า )
"เมื่อตัดสิ่งรอบกายออกให้หมดย้อนกลับไปยุคโฮโม ซาเปียน เราทุกคนคือคนเหมือนกัน ไม่มีอะไรต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียว"

ขอพระคุ้มครอง ชาวพุทธ
ขอพระเจ้าอวยพร ชาวคริสเตียน
อัสสะลามมุอะลัยกุม พี่น้องมุสลิม

No comments:

Post a Comment