Wednesday, August 19, 2015

มีพี่น้องรายงานว่า การระเบิดที่ราชประสงค์...ทำขึ้นเพื่อ....

เหตุการณ์วางระเบิดราชประสงนัยทางการเมือง วันที่ 16 ส.ค. ปั่นเพื่อแม่ วันที่ 17 เวลา 19.00 น. หนึ่งทุ่มของบ้านเรา ก่อนจะมีข่าวพระราชสำนัก  ซึ่งกระแสฟ้าชายปั่นเพื่อแม่ กำลังมาแรง  แต่ต้องดับกระแส ลงเพราะมีการวางระเบิดที่ราชประสง โดยจัดฉากมือวางระเบิดให้เป็นแขกขาว(อุยกูร์) แพะ ที่ไม่มีปากเสียง สิ่งที่ผิดสังเกต คือทำไมต้องมาลงมือหลังฟ้าชายปั่นเพื่อแม่ พักยังไม่หายเหนื่อยเลย ทำให้กระแส bi for mom (ปั่นเพื่อแม่) ดับสนิท  เตรียมงานแทบตาย ประชาสัมพันธ์เป็นเดือน ๆ ปั่น ตั้ง 43 km. แต่กระแสหายเงียบ เพราะระเบิดราชประสง  ทำไมต้องเป็นแยกราชประสง ๆ มีที่ให้มือระเบิด ซุกซ่อนตัว หรือเปล่า  จบ.
มดแดงล้มช้าง....ผู้รายงาน

No comments:

Post a Comment