Wednesday, June 24, 2015

เยี่ยมบ้าน “ดอน สอนระเบียบ” หลังป่วยหนัก เมียร่ำไห้กลัวไม่มีเงินให้ลูกเรียน

นี่คือสาเหตุหนึ่ง ที่เราต้องอภิวัฒน์ประเทศไทย ให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างดีในที่สุด

กุศลที่พระราชินีได้ช่วยเหลือตระกูลนี้ ก็ขอให้ได้รับกุศลนั้นโดยเต็มที่ด้วยเทอญDownload


No comments:

Post a Comment