Thursday, June 18, 2015

ความหวังใหม่ โดยเยาวชนดาวดิน...ความคมจับใจ ท้าทายเผด็จการ

กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ คืออะไร พวกเขาต้องการอะไร ลองมาฟังน้องไผ่ ดาวดินกันนะคะ แค่หลักการง่าย ๆ 5ข้อ ขอได้ไหมจากเผด็จการอัจฉรา ตรงสวัสดิ์ รายงานAungkan Buphan ช่างภาพ

Posted by อัจฉรา ออย ตรงสวัสดิ์ on Thursday, June 18, 2015

No comments:

Post a Comment