Monday, April 6, 2015

ต่างชาติบันทึกภาพการสังหารประชาชน โดย ทหารพระราชาไทย ช่วงพฤษภาทมิฬ ปี 35

ต่างชาติบันทึกภาพการสังหารประชาชน โดย ทหารพระราชาไทย ช่วงพฤษภาทมิฬ ปี 35 เป็นสันดานของทหารนิสัยเสีย ที่เห็นประชาชนเป็นผักปลา เป็นเหยื่อ เป็นนกในกรงให้ยิ่งเล่นได้ ทั้งนี้ เป็นเพราะพวกเขามั่นใจว่า หากคนสั่งมีอำนาจสั่งให้ฆ่าได้ ก็มีอำนาจสั่งให้นิรโทษกรรมได้ หยุดได้หรือยัง ประเทศไทย?
___________________
____

No comments:

Post a Comment